Прием 2015/16 - ПГИ - Сливен Специалност 2016 График на приема 2016 Защо ще уча тук? Балообразуване!

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

 


 

- Отдел "Закрила на детето":

за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83;

за община Котел - 0453/4-23-O9;

за община Нова Загора - O457/6-21-33;

за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

 


 

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!