Работно време на комисия по прием 2019/2020

  Работно време на комисия по прием 2019/2020

от 08:00 до 17:00 часа

Комисията ще работи и в събота 13.07.2019 г.

от 08:00 до 12:30 часа

Срок за записване на I - во класиране - от 12.07.2019 до 16.07.2019 г. /включително/. Необходими документи - свидетелство за завършено основно образование/оригинал/ и медицинско свидетелство.

  


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!