Home Деца в риск!

Деца в риск

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:

 


Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

 

- Отдел "Закрила на детето":

за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83;

за община Котел - 0453/4-23-O9;

за община Нова Загора - O457/6-21-33;

за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

 

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева

 


 

 

Презентация
Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

 Разгледай презентацията on-line (изисква Adobe Flash Player)

Свалете презентацията като PPT документ (изисква Microsft Power Point)

Свалете презентацията като PDF документ (изисква Adobe Reader)


Закон за защита на детето (Извадки)


Прочети документа на сайта на ПГИ - Сливен (изисква Adobe Flash Player)

Свалете документа като PDF (изисква Adobe Reader)


 

Механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен

 

 


Прочети документа на сайта на ПГИ - Сливен (изисква Adobe Flash Player)

Свалете документа като PDF (изисква Adobe Reader)


 

 

Процедура при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие

 


Прочети документа на сайта на ПГИ - Сливен (изисква Adobe Flash Play

Свалете документа като PDF (изисква Adobe Reader)


Мерки за предотвратяване на рисковите фактори


Прочети документа на сайта на ПГИ - Сливен (изисква Adobe Flash Player)

Свалете документа като PDF (изисква Adobe Reader)


Статут на Комисията за превенция


Прочети документа на сайта на ПГИ - Сливен (изисква Adobe Flash Player)

Свалете документа като PDF (изисква Adobe Reader)


 


.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!