Учебна 2017 / 2018 година


      АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ


  1. Стратегия за развитието на училището 2016-2020 година.

  2. Годишен план на училището.

  3. Правилник за дейността на училището.

  4. План за квалификационната дейност.

  5. Oрганизация на учебния ден на гимназиятa.

  6. Сeдмично разписание за първи учебен срок.

  7. Програма за превенция за ранно напускане на училище.

  8. Програма за предоставяне на равни възможности и уязвими групи.

  9. Училищен спортен календар.

  10. Етичен кодекс на училищната общност.

 

      СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК


      СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

   Покажи # 
 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!