Учебна 2018 / 2019 година

 1. Стратегия за развитието на училището 2016-2020 година.

 2. Годишен план на училището.

 3. Правилник за дейността на училището.

 4. План за квалификационната дейност.

 5. Oрганизация на учебния ден на гимназиятa.

 6. Програма за превенция за ранно напускане на училище.

 7. Програма за предоставяне на равни възможности и уязвими групи.

 8. Училищен спортен календар.

 9. График - консултации.

 10. Етичен кодекс на училищната общност.


ЗАБАВЕНИ ДОКУМЕНТИ - ИЗПЪЛНЕН СРОК !!! • ПРЕВЕНЦИЯ ....

 • Програма ......

 • Мерки ......

  СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК


 • Седмично разписание  от    .02.2019г.
 • Седмично разписание  от   25.02.2019г.


 • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК


 • Седмично разписание  от 17.09.2018г.
 • Седмично разписание  от 28.10.2018г.     Покажи # 
   

  Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


  - Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

  - Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

  - РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


  Научете още!