Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Правилник за дейността на училището 2016/2017 г.
Правилник за дейността на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 14.09.2016 г. Утвърден със Заповед № РД 06-13 от 15.09.2016 г. на директора на ПГИ - Сливен.


Данни

Размер 1.26 MB
Тегления 190
Език Български
Създаден 2016-10-01
Добавено от PGI
Променено на 2017-01-28
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!