График на кампанията 2017


График за прием след 7-ми клас

 

 

Дейност

Срок

Провеждане на тестове по:

 

  • Български език и литература

19.05.2017

  • Математика

22.05.2017

Подаване на документи за участие в приема на ученици

16.06.2017 – 22.06.2017

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

28.06.2016 – 30.06.2016

Записване на втори етап на класиране

05.07.2017 – 07.07.2017

 

График на прием след 8-ми класДейност

Срок

Подаване на документи за участие в първи етат на класиране

03.07.2017 – 05.07.2017

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 06.07.2017 вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2017

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!