На училище без стрес

 

 

В 8 б клас на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“, в часа на класа, се проведе беседа по тема „Емоции, Стрес и Взаимоотношения“. На 31.03.2016 г., доброволците към БМЧК – Сливен, Мария Петрова и Станислава Атанасова, обучени да провеждат ателиета по темата „Психосоциална подкрепа и първа психологична помощ“, запознаха съучениците си с видовете стрес, техники за справяне и управление на стреса.  Беседата беше приета с интерес от техните съученици, които споделиха чувствата и емоциите, които ги вълнуват, свързани със стрес породен от проблеми на израстването, училището, взаимоотношения с връстниците и в семейството. Осем  ученици от класа  са доброволци към БМЧК- Сливен и подкрепят дейностите на организацията.