Ученик на ПГИ на националното състезание "Най-добра идея"

 На 22 април 2016 година на VIII Панорама на професионалното образование в град Пловдив, се проведе националното състезание по професии „Най-добра бизнес идея“. Бизнес идеята, която трябваше да се разработи беше „Туризмът – приоритетна област на България“. Ученикът Борислав Атанасов Атанасов от 12 клас на Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“, участва в отбор с ученици от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив и Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе. За четири часа участниците разработиха идеята си, след което я представиха и защитиха пред другите отбори и многочленно жури. Ръководител и консултант на Борислав Атанасов е Минко Минчев – старши учител по професионална подготовка в гимназията.Състезанието предлага много възможности за креативно мислене, учи на успешна отборна работа и презентиране пред публика.