Силата на позитивното мислене

На 02.10.2015 г. в ПГИ „Проф.д-р Д. Табаков“ се проведе час по английски език, посветен на значението на позитивната нагласа и положителните емоции в живота на човека. Учениците от 11 „Б“ клас се срещнаха с г-н Кунчо Кунчев, собственик на фирма за счетоводни услуги в Касълбъри, Флорида, САЩ. Той е възпитаник на гимназията и дългогодишен преподавател по икономически дисциплини. Г-н Кунчев запозна учениците с книгата на Виктор Франкъл „Човекът в търсене на смисъл“, изиграла важна роля в неговия житейски път. Поставянето на цели в живота мотивира и вдъхновява, дава сили за преодоляване на трудностите и води до духовно и личностно израстване. Професионалното ориентиране и кариерното развитие бяха друга тема, която учениците дискутираха със своя гост