Електронен урок по английски

Електронен урок по английски език на тема : „Коледните традиции по света“, се проведе в ПГИ „Проф. д-р Д.Табаков“ - Сливен на 22.12.2015 г. Гост беше г-жа Веселина Бонева, старши експерт по чуждоезиково обучение в РИО Сливен. Урокът, основан на методиката на проектно-базираното обучение, съдържаше всички задължителни компоненти при изучаване на чужд език – слушане с разбиране, говорене, четене с разбиране и писане по зададена тема. Учебното съдържание беше представено в електронен вид, чрез използване на Google уебсайт и връзки към мултимедийни ресурси.  При разработката на електронни уроци и проектен метод на обучение, учениците имат свободата да покажат лични виждания, да реализират собствена идея, а това води до желание за участие и вътрешна мотивация. Съчетаването на добрата методика на преподаване с атрактивните възможности за компютърно моделиране и визуализиране създават условия за по-качествено обучение. Всичко това е свързано със смисъла на новото образование, което поставено в съответствие с европейските и световните измерения и нагласи, дава възможност на учениците да развият своите способности, умения и творчески потенциал.