Стартира проект "Имам възможност да избирам"

Пресконференция за представяне на проект BG051PO001-4.02.03-0946 „Имам възможност да избирам!”, финансиран от Европейския Социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” и изпълняван от Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков” се състоя на 4 ноември 2009 в Пресклуб на Община Сливен.