Отпускане на стипендии през учебната 2015/16

 

Заповед № РД 06/110.2015 г. за отпускане на стипендии на ученици през учебната 2015/2016 г. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1 от Постановление №33 на Министерски съвет от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, Протокол № 4 от 19.10.2015 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 06-519/01.03.2013 г. на директора на ПГИ - Сливен се отпускат описаните стипендии на ученици:

 

Заповед № РД 06/110.2015 г. за отпускане на стипендии на ученици през учебната 2015/2016 г. е публикувана на файловия сървър на ПГИ - Сливен, можете да я свалите от тази връкза.