Проект на ПГИ сред най-добрите практики на ОПРЧР

Проектът „Имам възможност да избирам!” на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ бе избран за една от двадесетте добри практики, представяни от годишната информационна кампания на ОПРЧР.Проектът „Имам възможност да избирам!” на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, изпълняван по Договор за БФП BG051PO001-4.02.03-0946 бе избран за една от двадесетте добри практики, представяни в рамките на годишната информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Вчера, 12 юли в Сливен бе показана пътуващата фотоизложба "С нас те направиха първата крачка ... и успяха", показваща двадесетте избрани проекта.  Проектът „Имам възможност да избирам“ приключи в края на месец юни миналата година. Водеща организация по проекта бе Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков”, а партньор – Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” Сливен. В периода на изпълнение на проекта бяха сформирани 11 клуба в различни направления.  Обхванати бяха 276 ученика от двете училища. Осъществените по проекта дейности имаха за цел да осмислят свободното време на учениците и да направят училищният живот по-богат, пълноценен и привлекателен.

 

Още за проекта "Имам възможност да избирам" можете да научите от сайта на ПГИ - Сливен!