Учебници - задължителна общообразователна подготовка

 

Учебници и учебни помагала за учебната 2012/2013 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/

КЛАС

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

АВТОР/АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

ИЗДАТЕЛСТВО

VIII

Български език

Милена Васева и Весела Михайлова

Просвета

VIII

Литература

Мария Герджикова и колектив

Булвест 2000

VIII

Английски език

I ЧЕ

Upstream for Bulgaria Level A1+  Level A2+

V. Evans-Jenny Dooley

VIII

Немски език

I ЧЕ

Lagune 1+ Lagune2

Hueber Verlag

VIII

Математика

/задължителна подготовка/

Г. Паскалев, Здр. Паскалева

Архимед

от 2010 до 2012 г.

VIII

Биология и здравно образование

 

Булвест 2000

VIII

Физика и астрономия

Христо Цеков, Здравка Димова, Радост Василева

Педагог 6

2009 г.

VIII

Учебна тетрадка по физика

Христо Цеков, Здравка Димова, Радост Василева

Педагог 6

2009 г.

VIII

Химия и опазване на околната среда

Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева

Педагог 6

2009 г.

VIII

Учебна тетрадка по химия

Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева

Педагог 6

2009

VIII

История и цивилизация

Г. Бакалов, М. Радева

Просвета

2009 г.

VIII

География и икономика

Румен Пенин

Булвест 2000

IX

Български език

Татяна Ангелова

Просвета

IX

Литература

Виолета Герджикова и Аделина Ангушева

Просвета-София АД

IX

Английски език

I ЧЕ

Upstream for Bulgaria Level B1+

Virginia Evans, Jenny Dooley

IX

Английски език

II ЧЕ

Upstream for Bulgaria Level A1+

Virginia Evans, Jenny Dooley

IX

Немски език

I ЧЕ

Lagune 3

Hueber Verlag

IX

Немски език

II ЧЕ

Schritte international

Hueber Verlag

IX

Математика

/задължителна подготовка/

Г. Паскалев, Здр. Паскалева

Архимед

от 2000 до 2012 г.

IX

Информационни технологии

С. Кънчева, И. Иванов

Нова звезда 2000

от 2001 до 2012 г.

IX

Информатика

П. Азълов и колектив

Просвета-София

2012 г.

IX

История и цивилизация

Борислав Гавраилов, Андрей Пантев и колектив

Просвета

преработено от 2012 г.

IX

Биология и здравно образование

 

Гея - Либрис

IX

Физика и астрономия

Мария Кюлджиева, Мустафа Алиев, Радка Даскалова

Педагог 6

2001 г.

IX

Химия и опазване на околната среда, ЗП

Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева

Педагог 6

2001 г.

IX

География и икономика

Румен Пенин

Булвест 2000

преработено от 2012 г.

X

Български език

Ал. Шурбанов

Просвета

X

Литература

В. Кочова

Булвест 2000

 

X 

Английски език

II ЧЕ

Upstream for Bulgaria Level A1+

Virginia Evans, Jenny Dooley

X 

Немски език

I ЧЕ

Lagune 3

Hueber Verlag

X 

Немски език

II ЧЕ

Schritte international

Hueber Verlag

X 

Математика

/задължителна подготовка/

Г. Паскалев, Здр. Паскалева

Архимед

от 2001 до 2012 г.

X 

Информационни технологии

С. Кънчева, И. Иванов

Нова звезда 2000

от 2001 до 2012 г.

X 

Биология и здравно образование

 

Гея - Либрис

X а, б,в

Физика и астрономия

Никола Балабанов, Никола Николов, Здравка Димова

Педагог 6

2001 г.

X г

Физика и астрономия

Максим Максимов, Георгиус Христакудис

Булвест 2000

X 

Химия и опазване на околната среда, ЗП

Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева

Педагог 6

2001 г.

X 

История и цивилизация

Георги Марков, Румяна Кушева

Просвета

преработено от 2012 г.

X

География и икономика

Румен Пенин

Булвест 2000

преработено от 2012 г.

XI

Български език

Т. Ангелова

Просвета

 

XI

Литература

Мария Герджикова

Булвест 2000

XI 

Английски език

I ЧЕ

Upstream for Bulgaria Level B2+

Virginia Evans, Jenny Dooley

XI 

Английски език

II ЧЕ

Upstream for Bulgaria Level A1+ Level A2+

Virginia Evans, Jenny Dooley

XI

Немски език

I ЧЕ

Ausblick 1

Hueber Verlag

XI

Математика

/задължителна подготовка/

Г. Паскалев, Здр. Паскалева

Архимед

от 2001 до 2012 г.

XI

Икономическа информатика / част I и II/

 

Мартилен

XI

История и цивилизация

Васил Гюзелев, и колектив

Просвета

преработено от 2012 г.

XII

Български език

Т. Ангелова

Просвета

 

XII

Литература

Пл. Кръстева и колектив

Булвест 2000

XII

Английски език

I ЧЕ

Upstream for Bulgaria Level B2+

Virginia Evans, Jenny Dooley

XII

Немски език

I ЧЕ

Ausblick 1

Hueber Verlag

XII

Математика

/задължителна подготовка/

Г. Паскалев, Здр. Паскалева

Архимед

от 2005 до 2012 г.

XII

Икономическа информатика / част I и II/

 

Мартилен

XII

История на България за кандидатстуденти и зрелостници

Доц. д-р Милияна Каймакамова, Доц. д-р Пламен Митев

Стандарт