График за подаване на документи и записване на ученици в ПГИ

График за прием на документи и записване на ученици в ПГИ - Сливен през 2017 г.


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


Записване на ученици на всеки от етапите:

 • I етап – 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.
 • II етап – 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
 • III етап – 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г.

 

Срок за подаване на документи, класиране и записване след III етап на класиране - от 24.07.2017 г. до 01.09.2017 г.
Класиране на учениците се извършва съответно на 04.09.2017 г.
Записване на класираните ученици – 05.09.2017 г.


Работното време на комисиите ще бъде от 08:00 часа до 17:30 часа /при необходимост до 18:00 часа, за което ще бъде съобщавано своевремено/.
Мястото за прием на документи е стая №15.


Необходими документи при записване:

 • заявление за участие (получава се и попълва на място);
 • свидетелство за завършено основно образование след VII клас;
 • медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

 

Подаване на документи за всеки етап:

 • I етап – 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г.
 • II етап – 11.07.2017 г.
 • III етап – 19.07.2017 г.

 

Записване на класираните ученици на всеки от етапите

 • I етап – 07.07.2017 г.
 • II етап – 14.07.2017 г.
 • III етап – 21.07.2017 г.

 

Срок за подаване на документи след III етап на класиране - от 27.07.2017 г. до 01.09.2017 г.
Класиране - 04.09.2017 г.
Записване на учениците се извършва съответно на 05.09.2017 г.

 

Работното време на комисиите ще бъде от 08:00 часа до 17:30 часа /при необходимост до 18:00 часа, за което ще бъде съобщавано своевремено/.
Мястото за прием на документи е стая №15.

 

Необходими документи за класиране:

 • Заявление до Директора на ПГИ (получава се и попълва на място);
 • копие за свидетелство за завършено основно образование след VIII клас;
 • копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

 

Необходими документи при записване:

 • заявление за записване (получава се и попълва на място);
 • оригинал на свидетелство за завършено основно образование след VIII клас;
 • оригинал на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно на здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!