Родителска среща

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.

Скъпи родители,благодарим ви, че избрахте нашето учебно заведение за образованието на вашето дете. 


На 12.09.2017 г. от 17:00 часа в сградата на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици. 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!