Откриване на учебната година

ПГИ - СливенУважаеми ученици и родители,

Тържественото откриване на новата учебна 2017/2018 година ще се състои пред сградата на гимназията от 09:30 часа на 15 септември, петък. Учениците да бъдат в униформено облекло, а тези от новия прием - с черна пола или панталон и бяла риза или тениска. След ритуала учениците ще получат указания от класните си ръководители за предстоящата учебна година.

От ръководството на 

ПГИ - Сливен

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!