Моето училище на БНТ излъчи свое издание, в което представя ПГИ Проф. д-р Димитър Табаков - Сливен

Предаването В час ли си: Моето училище на БНТ излъчи свое издание, в което   представя ПГИ Проф. д-р Димитър Табаков - Сливен.

Гледайте предаването от 22 октомври на сайта на БНТ

Гледайте предаването от 23 октомври на сайта на БНТ

В час ли си: Моето училище: Предаването "В час ли си: Моето училище" на БНТ излъчи свое издание, в което представя ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Слиевн. Предаването "В час ли си: Моето училище" се излъчва всеки ден - от понеделник до петък в 6.15 часа.То представя различните училища в София и страната, какви специалности и предмети се изучават във всяко от тях, какви знания дава, какви възможности за обучение, извънкласни занимания, материално-техническата база, преподаване, оценяване, участие в олимпиади,  интеграция с образованието на ЕС, сайт на училището, ученически форуми, конкурси, проекти, професионални практики и други.Предаванията са своеобразни рекламни клипове на различните училища.