Научно-практическа конференция

Научно-практическа конференция на тема "Интерактивни методи в обучението по математика" бе проведена в зала "Май" на Община Сливен след Празника на математиката. Конференцията бе организирана от Професиална гимназия по икономика - Сливен в рамките на тържествата, посветени на 60-тата годишнина от основаването на гимназията и 130 - тата годишнина на патрона на училището - Професор д-р Димитър Табаков.В работата на конференцията взеха участие доц. д-р Галя Кожухарова, ръководител на Департамент за усъвършенстване на учители на Тракийски университет – Стара Загора и г-жа Иванка Георгиева, ст. експерт по математика и информатика в РИО – Сливен, преподаватели по математика от Професионална гимназия по електротехника и електроника, Професионална гимназия по механотехника.