Клуб на знаещите в ПГИ - Сливен

Състезание „Познаваме ли квадратната функция" бе проведено в залата на Общински екологичен център "Дом на водата" - Сливен. Организатор на проявата бе „Клуб на знаещите" към ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков"- Сливен, работещ по проект BG 0501PO001 – 4.2.03-0946 "Имам възможност да избирам", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „Да направим училището привлекателно за младите хора" на Европейски социални фондове.