запознаване с изпитните работи от ДЗИ

ОПРЕДЕЛЯМ
1. График за запознаване с изпитните работи от ДЗИ през сесия май-юни 2018 г.
           • 14.06.2018 г. / четъртък / от 08:30 часа до 12:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия – Искра Дюлгерова от 13:30 часа до 17:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия – Диана Жекова
           • 15.06.2018 г. / петък / от 08:30 часа до 12:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия – Добринка Ризова от 13:30 часа до 17:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия – Светла Русева
           • 18.06.2018 г. /понеделник/ от 08:30 часа до 12:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия – Радостина Иванова от 13:30 часа до 17:30 часа в присъствието на представител на училищна зрелостна комисия – Татяна Душанова
          ДИМИТЪР ДОБРЕВ
          Директор

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!