Фотогалерия: Второ място на Панорама на професионалното образование в Пловдив

 

На 16 септември 2013 г., понеделник, в ПГИ В периода от 24 до 25 април 2014 г. в град Пловдив се проведе Панорама на професионалното образование. В националното състезание „Най – добра бизнес идея” участваха ученици от 11 и 12 клас на професионалните гимназии по икономика. Всеки от участниците е преминал през училищни етапи в два кръга (самостоятелна разработка и публична защита на собствена бизнес идея) и е оценен от национална комисия, която класира 24 ученика за участие в заключителния кръг в град Пловдив. Темата по която работиха учениците е свързана с разработването и приложението на полезни продукти за младите хора. Ученичката Гюнеш Мустафова Селимова от 11 г клас с ръководител г-н Минко Минчев, специалност „Икономика и мениджмънт” на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков ” гр. Сливен се класира на второ място  и беше наградена със сребърен медал, грамота и предметни награди.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!