8 февруари е неучебен ден

Поради тежки метеорологични условия, които възпрепятстват учебния процес, кметът на Сливен инж. Кольо Милев нареди 8 февруари да бъде неучебен денПоради тежки метеорологични условия, които възпрепятстват учебния процес, кметът на Сливен инж. Кольо Милев нареди 8 февруари да бъде неучебен ден за учениците на всички училища на територията на община Сливен. Това се съобщава на сайта на Община Сливен. Заповедта е на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 93 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

 

Източник: www.sliven.bg

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!