Разглеждане на писмените работи от ДЗИ

ПГИ - Сливен

На 14, 15 и 18 юни 2012 г. от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа зрелостниците могат да разгледат своите писмени работи от ДЗИ, сесия май 2012 г. в канцеларията на помощник директорите на ПГИ - Сливен при представяне на документ за самоличност. Повече информация можете да получите на телефон 667432.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!