Графици на часовете за сряда, четвъртък и петък

 

Графици на часовете за сряда, 11 януари, четвъртък, 12 януари и петък, 13 януари 2017 г.

(Последна редакция: 10 януари, вторник, 18:00 часа)

 

СРЯДА - 11.01.2017 - Денят е обявен за неучебен от кмета на община Сливен.
 
РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА  ЧЕТВЪРТЪК - 12.01.2017
часовете са по 30 минути с 5 минутни междучасия и 15 минути голямо междучасие след третия час

 

 

Първа смяна

 

Втора смяна

1

8:30-9:00

1

12:50-13:20

2

9:05-9:35

2

13:25-13:55

3

9:40-10:10

3

14:00-14:30

4

10:25-10:55

4

14:45-15:15

5

11:00-11:30

5

15:20-15:50

6

11:35-12:05

6

15:55-16:25

7

12:10-12:40

7

16:30-17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА  ПЕТЪК - 13.01.2017

часовете са по 30 минути с 5 минутни междучасия и 15 минути голямо междучасие след третия час

 

 

Първа смяна

 

Втора смяна

1

8:30-9:00

1

12:50-13:20

2

9:05-9:35

2

13:25-13:55

3

9:40-10:10

3

14:00-14:30

4

10:25-10:55

4

14:45-15:15

5

11:00-11:30

5

15:20-15:50

6

11:35-12:05

6

15:55-16:25

7

12:10-12:40

7

16:30-17:00

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!