Възстановява се нормалния график на учебните занятия

 
Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.
Ръководството на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен съобщава, че от 16 януари, понеделник се възстановява нормалния график за провеждане на учебните занятия.
Началото на учебните занятия ще бъде в обичайните часове: 7:30 за първа смяна и 13:25 за втора смяна.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!