Практика в Португалия по програма Еразъм+

 

 

ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен, с  финансовата подкрепа на Европейския съюз, по програма „ЕРАЗЪМ+”, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси, обявява  конкурс за подбор на ученици, желаещи да участват в обучителна практика по проект № 2016-1-BG01-KA102-022907 на тема: “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”, която ще се осъществи както е описано...

продължава>

Одобрен проект на ПГИ за стаж в Португалия

erasmus-mundos-390x200px

През учебната 2016/2017 година, ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков” – Сливен ще работи по одобрен от Центъра за развитие на човешките ресурси проект „Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда“. Проектът е по програма „ЕРАЗЪМ +“...

продължава>

Седмично разписание от 3.11 до 23.12

ПГИ - Сливен

Седмично разписание на часовете в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен, първи учебен срок на 2015/2016 учебна година, в сила от 3 ноември 2015 г. до 23 декември 2015 г. можете да свалите от файловия сървър на сайта на ПГИ...

продължава>

Актуализирани вътрешни правила за получаване на стипендии

На сайта на ПГИ са публикувани и достъпни за сваляне "Актуализирани вътрешни правила за реда и условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен".

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!