Home Гимназията Критерии и документи за кандидатстване за стипендии

Критерии и документи за кандидатстване за стипендии

Заповед № РД 06-611/26.03.2013 г. за критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии в ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен

Свалете САМО Заповед № РД 06-611/26.03.2013 от файловия сървър на ПГИ - Сливен

Заповед № РД 06-611/26.03.2013 г. за критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии

НОВО  Свалете Заповед № РД 06-611/26.03.2013 от файловия сървър на ПГИ - Сливен заедно с приложенията към нея - образци за заявления за кандидатстване за различните видове стипендии

Заповед № РД 06-611/26.03.2013 г. за критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии и приложения към нея

Използвайте бутона Fullscreen за по-удобна работа с документа

 

 


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!