ПГИ - Сливен: създаване и развитие

Професионална гимназия по икономика - СливенНа 25 август 1949 г. в Сливен се обособява самостоятелна търговско-стопанска смесена гимназия, която започва учебната година с 6 паралелки, разпределени в IV а, б, в, г, д и V а курсове.През учебната 1948/49 година търговската гимназия е клон на мъжката гимназия в Сливен. Учебните занятия се водят в сградата на мъжката гимназия и неин директор тогава е директорът на мъжката гимназия г-н Никола Бербатов. През учебната 1945/50 година за директор на смесената търговско-стопанска гимназия е назначен Иван Георгиев Пехливанов - дотогава директор на Новозагорската девическа гимназия. Първият учителски съвет се провежда на 25 август 1949 г. в 15,30 ч., под председателството на директора Иван Пехливанов и в присъствието на следните учители: Мара Ханъмова, Константин Русев, Лиляна Бобева, Гинка Доктор Данчева, Антоанета Табакова и Анастасия Стефанова. На 9 октомври 1949 г. се провежда първата родитело-учителска среща, на която се учредява и учителското сдружение. През 1950 г. година търговско-стопанската гимназия се премества от старата сграда на мъжката гимназия в сградата на Първа прогимназия.Към учебната 1950/51 г. броят на преподавателите се увеличава и те вече наброяват 18 души. На 30 юни 1951 г. се провежда годишния акт на гимназията, на който са раздадени зрелостните свидетелства на първия випуск зрелостници. На отличниците са раздадени награди от учителското сдружение. Учебните занятия се водят на две смени. Към техникума е организиран хор, вокална група и танцов състав. Установяват се връзки с Икономическия техникум в гр. Бургас, училището се изгражда като водещо между средните училища в града.През учебната 1965/66 г. в техникума вече учат 591 ученика, обзавежда се кабинет по изчислителна техника с четири сметачни машини. Ото Йорданов, учител в техникума по стенография и машинопис организира туристическа секция, която се включва в благоустрояването на Хайдушката пътека в Сливенския балкан. От 1966/67 г. се открива вечерно обучение, а също и задочно обучение. Техникумът разширява своите връзки и с техникума в Русе.Към 1969 г. в училището е оборудвана фотолаборатория, а туристическата секция разработва карта на туристически обекти в Сливенския балкан и в цялата страна. През 1968 г. в техникума се провежда среща с проф. Табаков и проф. Долапчиев.Същата година от 16 до 18 май Сливен е домакин на Първия републикански събор по стенография и машинопис. На него възпитаничката на техникума Кина Захариева печели първо място. Изучаваните специалности тогава са: "Счетоводна отчетност", СПТУ "Търговия, стенография и машинопис", "Икономика, планиране и отчетност на промишлеността", "Икономика, планиране и отчетност на строителството", "Икономика и планиране на селското стопанство".През 1973 г. по случай 100 годишнината на професионалното образование в България са наградени с почетен знак на Сливен Ирина Бушева, бивш директор на техникума, Катя Бояджиева и Янка Костова.През 1984 г. възпитанички на техникума участват в международно състезание по бързопис във Флоренция, Италия. Тонка Колева печели трето място, а Катя Иванова - трето място.През месец април, 2003 г. училището е вече "Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков".

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!