Постижения на ученици от Гимназията през годините

Постижения на ученици от ПГИ - Сливен1972 г. - гр. Гера, Германия, - М. Долапчиева, Г. Йорданова, Георги Русев, Станка Шопова, Ваня Кюприйска. Участват отбори от ГДР, Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния и Югославия.1984 г. - гр. Лайпциг, Германия - Величка Кацарова, Ваня Иванова. Участват отбори от ГДР, Унгария, Чехословакия и Полша.
1985 г. - гр. София, България - Световни състезания по бързопис. Участват представители на 25 страни. В категория "Б" от класираните 32 участнички, 22 са българки, а 14 от тях са от Икономически техникум - Сливен.1986 г. - гр. Майнинген, Германия - машинопис - Радост Гърдева и Моника Йорданова.
1987 г. - гр. Виена, Австрия - международно състезание по машинопис - Албена Ганчева, Стоянка Стоянова, Радост Гърдева. Участват отбори от Белгия, Унгария, Германия, Холандия, Чехословакия, Австрия (3 отбора). Албена Ганчева заема първо място по точно писане.
1987 г. - гр. Флоренция, Италия - Георги Русев, Катя Иванова и Тонка Колева. Участват представители на 21 страни. От 253 състезатели Тонка Колева заема трето място, а Катя Иванова - пето.
1988 г. - гр. Магдебург, Германия - Станка Шопова. Участват Полша, Унгария и Чехословакия.
1988 г. - гр. Лайнефелде, Германия - Таня Динева и Мария Динева. Участват Полша, Унгария, Югославия и Чехословакия.
1989 г. - гр. Дрезден, Германия - Световни състезания по бързопис. Участва Катя Иванова. От 231 състезатели на 20 страни тя става световен младежки първенец за 1989 г.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!