Специалности за прием 2017 г.

 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

Банково дело


 • Срок на обучение: 5 години
 • Форма на обучение: дневна
 • Интензивно изучаван чужд език: Английски език
 • Придобиване на трета степен на професионална квалификация

Какво ще науча:

 • основни банкови  операции - влогонабиране, кредитиране, разплащания и търговия с валута
 • взаимоотношения с НАП и НОИ - данъчно-осигурителни декларации, изчисляване на финансови резултати и др. 
 • борсови операции 
 • емисия и търговия с държавни ценни книжа

 

Оперативно счетоводство


 • Срок на обучение: 5 години
 • Форма на обучение: дневна
 • Интензивно изучаван чужд език: Английски език
 • Придобиване на трета степен на професионална квалификация

Какво ще науча:

 • документиране на стопански събития
 • счетоводство - фирмено, банково, бюджетно и застрахователно
 • специализиран счетоводен софтуер
 • финансов контрол

Оперативно счетоводство


 • Срок на обучение: 5 години
 • Форма на обучение: дневна
 • Интензивно изучаван чужд език: Немски език
 • Придобиване на трета степен на професионална квалификация

Какво ще науча:

 • документиране на стопански събития
 • счетоводство - фирмено, банково, бюджетно и застрахователно
 • специализиран счетоводен софтуер
 • финансов контрол

 

Икономическа информатика


 • Срок на обучение: 5 години
 • Форма на обучение: дневна
 • Интензивно изучаван чужд език: Английски език
 • Придобиване на трета степен на професионална квалификация

Какво ще науча:

 • приложение на информационните технологии в бизнеса
 • програмиране
 • проектиране и реализиране на фирмени УЕБ страници
 • работа с ОФИС приложения

 

Митническа и данъчна администрация


 • Срок на обучение: 5 години
 • Форма на обучение: дневна
 • Интензивно изучаван чужд език: Английски език
 • Придобиване на трета степен на професионална квалификация

Какво ще науча:

 • митническо законодателство и организация на митническата дейност
 • въвеждане, временно складиране, деклариране. 
 • митнически режими и тяхното функциониране съобразно ЕС законодателство
 • практически умения при работа с митническа документация и определяне на митнически сборове

 

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС

Икономика и мениджмънт


 • Срок на обучение: 4 години
 • Форма на обучение: дневна
 • Интензивно изучаван чужд език: Английски език
 • Придобиване на трета степен на професионална квалификация

Какво ще науча:

 • придобиване на мениджърски умения
 • вземане на решения
 • формиране на бизнес поведение
 • бизнес планиране и фирмено управление

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!