Да се освободим от стреса чрез музика - посещение в Полша

  Проект Да се освободим от стреса чрез музика

 


Свалете ресурси от проекта „Да се освободим от стреса чрез музика“
Прочетете още за проекта „Да се освободим от стреса чрез музика“
.

 

Периодът за провеждане на третата мобилност гр. Лодз, Полша бе от 23.09 до 29.09.2013 година. 

На 24.09.2013 бяхме посрещнати от директора на училището с реч на английски език. За всички бе организиран урок по полски език със заучаване на основни фрази. Имаше специален ден посветен на Шопен с организирана екскурзия до Желязова Вола – родното място на композитора. Посетихме и етнографски музей и музей на дървени музикални фигури, представящи различни музикални традиции и обичаи.

С много внимание бяхме посрещнати от кмета на град Лодз, който ни запозна с характеристиките на града. По идея на училищния директор бе организирана разходка из града с най-стария трамвай. 

На заключителния концерт нашата група представи обичаите „Ладуване” и „Лазаруване”. За нас дните в град Лодз по проект “Music in Stress out” са един незабравим, топъл спомен.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!