Открит урок "Един час в учебна банка"

Урок по практика „Един час в учебна банка” за професия „ Банково дело” наблюдаваха в ПГИ - Сливен гости от гр. Маниса, участници в проекта „TIVE Традиции и иновации в професионалното образование”. Между 18 и 20 октомври гостите от град Маниса посетиха Сливен за участие в планираната в рамките на проекта мобилност. РИО - Сливен е една от осемте институции от България, спечелили проект по програмата. Темата на проекта е „Традиции и иновации в професионалното образование – TIVE” на стойност 25 000 евро.Проектът стартира през месец септември 2009 г. и ще приключи през месец август 2011г.Партньори по проекта от област Сливен са:ПГСС - Нова Загора; СПГСГ „Арх. Г. Козаров” - Сливен; ПГТО „Добри Желязков” - Сливен; ПГИ „Проф. д-р. Д. Табаков” - Сливен, ПГМ –Сливен, ПУ „Д-р Вл.Шуманов”- Сливен и Национален педагогически център, Регионален център- Сливен.От Република Турция партньори по проекта са Регионален директорат, гр. Маниса, както и  Фондация за професионално образование, Професионална гимназия, Професионална гимназия за деца с увреждания, Държавен център за тренинги и психологически консултации от град Маниса.

Още за проекта: 

Проектът TIVE на сайта на ПГИ

Проектът TIVE на сайта на Регионален инспекторат по образованието - Сливен

Фотографии: (c) Йовка Христова, Красимир Стефанов