Мобилност по проекта Traum Job Europa


Поредната мобилност в рамките на проект Traum Job Europa се провежда в периода от 18 до 22 юли тази година. Негов домакин е Професионална гимназия по икономика "Проф. Д-р Димитър Табаков" - Сливен. Ученици от Австрия, Германия и Полша заедно със своите съученици и приятели от Сливен ще проведат стажове в общинската администрация,  регионалната библиотека,  регионалния исторически музей,  дома на Европа и в редица местни фирми.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!