Проект "Ученически практики"

 

Проект Ученически практикиНа 01.03.2013 г. (петък) стартира проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” с 77 ученици от Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков” Сливен.

Проектът обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. Практическо обучение трябва да преминат 43 500 ученици на териорията на страна. За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя. Бюджетът на проект “Ученически практики” е 30 000 000 лева.

 

 

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото
 • обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Работодатели-партньори на ПГИ Сливен по проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” са:

 • Община Сливен
 • Районен съд – Сливен
 • „Вини” АД Сливен
 • „Дорис” ООД Сливен
 • „Антоний” ЕООД Сливен
 • „Еф ай си груп” ЕООД Сливен
 • „Седем” ЕООД Сливен
 • „Ивет ин” ЕООД Сливен
 • „Савина 95” ЕООД Сливен
 • „Контабилите” ООД Сливен
 • „Информационно обслужване” АД, клон Сливен
 • „Напоителни системи” ЕАД Сливен
 • ЕТ „Примагент – Виктория Тачева” Сливен
 • ЕТ „Импекс – Г Петя Янева” Сливен
 • „Денс 91” ЕООД Сливен
 • „Европейска група за имоти” ООД Сливен
 • ОП „Общински пазари”
 • „Общинска охрана и СОТ - Сливен” ООД
 • „Полихром” ООД
 • „ГБ Проджект” ЕООД Сливен

Изказваме благодарност на всички фирми, които ни подкрепиха!

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!