Сертификати за учебните практики

 

На 16 септември 2013 г., понеделник, в ПГИ Кметът на Сливен Кольо Милев връчи днес сертификати на ученици от Професионалната гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” в Сливен, завършили успешно учебната си практика в общинската администрация и други организации в община Сливен в рамките на проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (текстът продължава под галерията със снимки).

 

Проектът дава възможност за сътрудничество и пряка връзка между училището и бизнеса. В учебната практика за времето от 1 март до 15 септември се включиха 85 ученици от 12 клас, като 84 приключиха успешно и днес получиха своите сертификати.
Сертификати връчиха още председателят на Районния съд в Сливен Ангел Гагашев и ръководители на партньорските институции.
По думите на кмета работата в администрацията е дала на стажантите полезен практически опит, самочувствие и умение за работа в екип. „Някой от Вас ще се върнат на работа в администрацията, други ще изберат друг професионален път, но вярвам, че всеки от Вас ще намери мястото си в живота“, посочи кметът.
Директорът на гимназията Лиляна Тодорова благодари на учениците и техните наставници за придобитите допълнителни компетенции по време на учебната практика и връчи сертификати на кмета и работодателите, осигурили стажантските места.
Тодорова посочи, че са сключени 28 договора с 23 работодатели-партньори за осигуряване на реални работни места за провеждане на практическо обучение, и 52 договора с 49 наставници. Учениците са отработили общо 20 160 часа. След приключването и отчитането на практиката на всеки ученик са изплатени стипендия в размер на 300 лв. Размерът на изразходваните средства по проекта до момента са 37 820 лв.
Учебната практика е необходима за придобиване на практически умения по професиите - финансист, оперативен счетоводител, икономист-информатик, данъчен и митнически посредник и сътрудник в маркетингови дейности, каза още Тодорова.
През практическо обучение в общинската администрация Сливен и общинските предприятия, “Общинска охрана и СОТ – Сливен” ЕООД, “Земеделие, гори и водни ресурси” и “Общински пазари” са преминали 30 ученици.
Партньори на училището са още Районният съд в Сливен, “Антоний” ЕООД,; “Контабилите” ООД; “Информационно обслужване” АД; „Европейска група за имоти” ООД; ЕТ “Примагент – Виктория Тачева”; ЕТ “Импекс – Г Петя Янева”; “Ивет ИН” ЕООД; “Напоителни системи” АД, клон Средна Тунджа; “Дорис” ООД; “Седем” ЕООД; “Вини” АД; “Ай Еф Си груп” ООД; ГБ “Проджект” ООД; “Денс 91” ЕООД; “Полихром” ООД; “Савина 95” ЕООД; “Братя Зафирови” ООД; КПДК Речица.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!