Панаир на професиите

На 2 май 2012 година в Драматичен театър “ Стефан Киров”- Сливен се откри “ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 2012” за представяне на училищата, които ще осъществяват прием на ученици, след завършен 7 и 8 клас за учебната 2012/2013 година. Събитието целеше да подпомогне ориентацията на завършващите 7 клас и основно образование ученици от областта и да ги информира за предлаганите възможности за обучение по профили и специалности.

Кандидат – гимназистите и техните родители, посетили Панорамата, ще получат актуална информация за реда и условията за кандидатстване за учебната 2012/2013 година, ще имат възможност да проведат срещи с ученици и учители за да получат консултация по всички въпроси, които ги интересуват, съобщи Сливен нет. В Панорамата участват профилирани гимназии, професионални гимназии и средни общообразователни училища, които ще извършват прием за учебната 2012/2013 г. по профили, специалности от професии и непрофилирани паралелки.Щандът, който представи ПГИ бе много красив и атрактивен. Всеки пети посетител, изтеглил печеливша дипляна получаваше аксесоар, изработен от клуб „Дъга” по проект УСПЕХ.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!