ПГИ почете Васил Левски

 

На 19 февруари 2013 година при паметната плоча на Васил Левски бе тържествено отбелязана 140-тата годижнина от обесването на Дякона. Учениците от клуб „Краезнание“ при проект „Успех“ на МОМН поднесоха тържествен рецитал. Те заедно със свои съученици от 10а клас застанаха на почетен караул рпед образа на Апостола. На проявата присъстваха г-жа Лиляна Тодорова, директор на училището, г-н Корнелий Желязков, заместник-кмет на Община Сливен, членове на Тракийското дружество в Сливен, общинския съветник г-н Иван Петров, граждани. Цветя поднесоха и ученици от ПГЕЕ „Мария Кюри“.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!