Изява на клуб "Бързопис"

На 8 април 2014 г. се проведе първата представителна изява на учениците от клуб „Бързопис” по проект УСПЕХ с ръководител Светла Русева. На занятието присъстваха: г-жа Кристияна Станкова – ст. експерт  по обществени науки и гражданско образование, г-жа Лиляна Тодорова – директор, г-жа Р. Георгиева – помощник-директор, г-жа Елена Миткова – помощник-директор, г-жа Диана Македонска – дългогодишен учител по компютърен машинопис и делова кореспонденция, в момента пенсионер.
В занятието на клуба  се включиха и  учениците от  9 д клас, специалност „Бизнес администрация” и г-жа Катя Иванова – учител по стенография.Халил Келов представи презентация за историята на бъзописа в Професионална гимназия по икономика. 
Състезанието премина в няколко етапа:
1. Състезание по машинопис  - В рамките на 10 минути учениците пишат непознат текст.  Отчита се бързината на писане,  при определена норма на грешките.
2. Състезание за най-красива стенограма – По предварително даден текст учениците подготвят стенограма, която се оценява по брой допуснати грешки и красиво изписани знаци.
3. Решаване на стенографски ребуси – Откриване на думи в стенографски ребуси.
В състезанието по машинопис на първо място бе класирана Габриела Петкова, на второ – Цветелина Митева, на  трето – Ели Петрова. Учениците получиха грамоти и награди, осигурени от Европейски информационен център.
В състезанието за най-красива стенограма на първо място бе класирана: Мариела Стефанова, на второ Севим Неджатинова, на трето Филиз Мустафова. Учениците получиха грамоти и награди, осигурени от Европейски информационен център.
Всички участници в клуб „Бързопис”,  както и разгадалите най-много думи в стенографските ребуси  получиха грамоти за активно участие в състезание по бързопис.

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!