Електронно обучение на сайта на ПГИ - Сливен

 

Moodle  ПЛАТФОРМА ЗА ON-LINE ОБУЧЕНИЕ НА ПГИ - Сливен

Moodle Курс - ТЕХНОЛОГИЯ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ - On-line презентации, ресурси, практически занятия и самостоятелна работа, дискусии по дисциплината

 

ОТДЕЛНИ РЕСУРСИ


ФИЗИКА И ХИМИЯ:

   'CHEMISTRY IS ALL AROUND US' NETWORK PORTAL

 Мини сайтПриложение с инсталатор - ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ

 Мини сайт  Мини сайт - ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ

Мини сайт Мини сайт - ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФИЗИКА

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Мини сайтПриложение с инсталатор - ИНФИ 9 - СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА

Мини сайт Мини сайт - ПРОГРАМИРАНЕ С VISUAL BASIC

Изпълним файл Изпълним файл за Windows - ИЗКУСТВЕНИ ЕЗИЦИ И АЗБУКИ

Изпълним файл Изпълним файл за Windows - ЕЗИЦИ И ГРАМАТИКИ

Изпълним файл Изпълним файл за Windows - БУЛЕВИ ИЗРАЗИ

Изпълним файл Изпълним файл за Windows - КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Изпълним файлИзпълним файл за Windows - ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

Изпълним файл Изпълним файл за Windows - ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАФИЧНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!