Държавни зрелостни изпити

Актуално: Държавни зрелостни изпити 2016


 


График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелосни изпити през учебната 2016 г.:

 

 

МАТУРИ 2016 – ВАЖНИ ДАТИ


Сесия май-юни

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 07.03.2016 г. – 18.03.2016 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 12.04.2016 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2016 г.
 • Провеждане на държавни зрелостни изпити – датите са указани по-долу
 • Оценяване на изпитните работи – 19.05.2016 г. – 05.06.2016 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.06.2016 г.

 

Сесия август – септември

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) – 04.07.2016 г. – 15.07.2016 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 05.08.2016 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  26.08.2016 г.
 • Провеждане на държавни зрелостни изпити – датите са указани по-долу
 • Оценяване на изпитните работи – 30.08.2016 г. – 09.9.2016 г.
 • Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.09.2016 г.

 

 


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:


 

 

Сесия май-юни

 

 • Български език и литература – 18 май, 2016 г., начало 8:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май, 2016 г., начало 8:00 ч.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 26 май 2016 г. – 1 юни 2016 г.


Сесия август-септември

 

 • Български език и литература – 29 август, 2016 г., начало 8:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 30 август, 2016 г., начало 8:00 ч.
 • Държавен зрелостен изпит по желание на ученика – в периода 31 август 2016 г. – 2 септември 2016 г.

 


Още за държавните зрелостни изпити:


 

 

Още за държавните зрелостни изпити на сайта на Министерство на образованието и науката

 

Още за държавните зрелостни изпити 2016 на специализирания сайт http://www.zamatura.eu/ 

 


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!