Sliveninfo.com: Ученици от три страни на стаж в Сливен

http://sliveninfo.com/all-news/item/13986

Sliveninfo.com за Traum Job Europa"През седмицата, която предстои, от 18 до 22 юли, много граждани на Сливен,  които  потърсят  услуги в общинската администрация,  регионалната библиотека,  регионалния исторически музей,  дома на Европа или в редица местни фирми,  ще бъдат посрещнати от юноши и девойки от Австрия, Германия и Полша", пише днес информационния сайт Sliveninfo.com и продължава:

"През този период те ще бъдат на стаж в тези институции. Заедно с тях в тази практика ще участват и ученици от Професионалната гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков” в Сливен.  Инициативата за този съвместен стаж е свързана с изпълнението на проекта„Traum Job Europa”, финансиран по програмата „Учене през целия живот” – секторна програма „Коменски” на ЕК. За училищата от петте страни това е петата среща. В нея по уважителни причини  отсъстват партньорите от Италия.  Идеята е участниците -  над сто ученици и петнадесет учители и ръководители на учебни заведения,  да проучат възможностите за търсене на работа в страните – партньори, дасравнят актуалните изисквания и условия на пазара на труда, както и да се проведат ученически стажове във всяка от страните.  Първият трансфер на ученици бе реализиран  през февруари 2010 г. в гр. Бад Мергентхайм, Германия.  втората среща се проведе в гр. Боргоманеро, Италия през  месец април 2010 г. Последваха  мобилностите в гр. Ебрайхсдорф, Австрия през октомври 2010 г. и  в гр. Жебице, Полша през март 2011 г.  Очаква се при тази поредна среща участниците в проекта да демонстрират получените  теоретични знания и практически умения в процесите за кандидатстване за работа, за проучване на условията за живот, за развитие на езиковите си познания и на интеркултурните си компетентности.  За педагозите това многостранно сътрудничество, даващо възможности за обмяна на опит и сравняване на добрите педагогически практики е изключително полезно в бъдещата им дейност сред младите хора.

Програмата на визитата, освен работата в различните организации, предвижда и запознаване на гостите с училището-домакин – Професионалната гимназия по икономика „Професор д-р Димитър Табаков”, град Сливен и страната.  Програмата предвижда пътуване до Жеравна, Несебър и Созопол,  посещения на природни, исторически и културни обекти в Сливен.

Конкретните ангажименти на всички гости в отделните институции,  всички техни срещи, натрупаните впечатления, многото снимки от работните места, пътуването, посещенията, инициативите за свободното време,  ще намерят отзвук в създадения като дейност по проекта сайт: http://traumjob-europa.eu/."

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!