КАНАЛ 6: Състезание по счетоводство в ПГИ - Сливен

 


Канал 6 - http://kanal6.bg/novini/154-pgi.html - новината на сайта на телевизията

Самият репортаж на Канал 6:

КАНАЛ 6: На 06.12.2011 г.в Професионална гимназия по икономика "Проф.Д-р Димитър Табаков"-Сливен, се проведе интерактивно състезание по счетоводство под наслов "Счетоводството не е скучно",в състезанието взеха участие четири отбора,а знанията им бяха оценявани от специално подбрано жури.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!