Home ПГИ в новините! Моето училище на БНТ излъчи свое издание, в което представя ПГИ Проф. д-р Димитър Табаков - Сливен

Моето училище на БНТ излъчи свое издание, в което представя ПГИ Проф. д-р Димитър Табаков - Сливен

Предаването В час ли си: Моето училище на БНТ излъчи свое издание, в което   представя ПГИ Проф. д-р Димитър Табаков - Сливен.

Гледайте предаването от 22 октомври на сайта на БНТ

Гледайте предаването от 23 октомври на сайта на БНТ

В час ли си: Моето училище: Предаването "В час ли си: Моето училище" на БНТ излъчи свое издание, в което представя ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Слиевн. Предаването "В час ли си: Моето училище" се излъчва всеки ден - от понеделник до петък в 6.15 часа.То представя различните училища в София и страната, какви специалности и предмети се изучават във всяко от тях, какви знания дава, какви възможности за обучение, извънкласни занимания, материално-техническата база, преподаване, оценяване, участие в олимпиади,  интеграция с образованието на ЕС, сайт на училището, ученически форуми, конкурси, проекти, професионални практики и други.Предаванията са своеобразни рекламни клипове на различните училища.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!