Home ПГИ в новините! Радио Фокус: Осем клуба за предоляване на обучителни затруднения и 13 клуба за занимания по интереси са разкрити в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков”

Радио Фокус: Осем клуба за предоляване на обучителни затруднения и 13 клуба за занимания по интереси са разкрити в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков”

"Осем  клуба за преодоляване на обучителни затруднения и 13 клуба за занимания по интереси са разкрити в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен", съобщава днес на сайта си Радио „Фокус“ – Сливен. В материала се посочва още, че клубовете за преодоляване на обучителни затруднения обхващат 73 ученици, а тези за занимания по интереси – 216 ученици от училището. Многообразието на клубове цели да бъдат стимулирани учениците да оползотворяват своето свободно време в занимания, които ще развиват техните способности и заложби. В извънучебно време те ще развиват своите умения и способности в областта на професионалната подготовка, математическата и литературна подготовка, физическите си способности, туристическите си навици, художествените си заложби, ще развиват своето иновативно и креативно мислене, ще разширяват своите знания по изкуство и култура, ще преодоляват своите обучителни затруднения. Клубовете в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков”  са разкрити по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят Час“ – фаза І“ и започнаха работа от месец ноември.

 

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!